Nemokamų tiesioginių
konsultacijų
[ grafikas ]

 

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

Sonata Marčėnienė
klinikinė psichologė

Išsilavinimas

 • 1987m. – Vilniaus Universitetas, psichologės diplomas.
 • 1989m. – stažuotė St.Peterburge, Bechterevo Psichiatrijos institute.
 • 1994m. – suteikta klinikinės psichologės kvalifikacija.
 • 1999 – 2001m. – išklausytas tęstinis kursas tema „Komandinio darbo ypatumai psichikos
  ligonių gydyme ir slaugoje“, kursų vadovas ir supervizorius – psichoanalitikas iš Švedijos.

Profesinė ir projektinė veikla:

 • 1987 – dabar – Medicinos psichologė Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos klinikoje,
  darbo kryptys – diagnostika, individualus ir grupinis psichologinis konsultavimas,
  mokomasis darbas su psichologijos studentais.
 • 2000 -2003m. – medicinos psichologė N.Vilnios poliklinikos Psichikos sveikatos centre.
 • 2006 – dabar – psichologė Karoliniškių Šeimos centre, diagnostika ir individualus konsultavimas.
 • 2006m. –dabar - esu ilgalaikio mokslinio projekto, pradėto vykdyti kartu su Neurologinių
  ir Psichologinių Tyrimų Institutu (USA, Michigan), o šiuo metu tęsiamo Vilniaus Psichiatrijos
  klinikoje, koordinatorė ir vykdytoja. Projekto tema – naujų strategijų išbandymas, gydant
  psichikos ligonius. Gaunamus rezultatus esu pristačiusi tarptautinėse konferencijose
  Vienoje ir Salonikuose (Graikija).
straipsniai